Sūdzību izskatīšana

Kā man rīkoties, ja celojumā laikā man ir pretenzijas par pakalpojumu apjomu un kvalitāti?

Visus jautājumus un pretenzijas par tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumu un kvalitāti ceļojuma laikā Jums pēc iespējas jānokārto uz vietas, vēršoties pie kompetentās personas. Gadījumā, ja nokārtot pretenzijas uz vietas nav izdevies, Jums ir pienākums paziņot par savām pretenzijām Pakalpojumu apliecinošajā dokumentā norādītajai personai vai Aģentūras kontakta personai, nekavējoties, pēc iespējas ceļojuma periodā, lai būtu iespējams novērst tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes trūkumus un nepilnības, izņemot ja Līgumā ir noteikta citāda kārtība.

 

Jums ir tiesības Latvijas likumdošanas noteiktajā kārtībā pieprasīt Tūrisma operatoram vai tā pārstāvim noformēt aktu, kurā norāda datumu, vietu, laiku un pretenziju pret pakalpojumu, līguma numuru un līguma punktu, uz kuru pamatojoties tiek celta pretenzija, klienta vārdu un uzvārdu, Tūrisma operatora vai tā pārstāvja nosaukumu un reģistrācijas numuru. Aktu abas puses apliecina ar parakstu.

 

Kā man rīkoties, ja mana pretenzija netika apmierināta ceļojuma laikā?

Klienta pretenzijas, kas saņemtas ārpus ceļojuma laika tiek izskatītas Tūrisma operatora noteiktajos termiņos un kārtībā saskaņā ar rakstiskiem un atbilstoši noformētajiem dokumentiem. Aģentūra apņemas sniegt Klientam nepieciešamu palīdzību un atbalstu saziņai ar Tūrisma operatoru sūdzības vai pretenzijas iesniegšanai un nodrošināt Klienta informēšanu par pretenzijas vai sūdzības izskatīšanas gaitu 10 dienu laikā no tās saņemšanas brīža Aģentūrā un vēlāk 5 dienu laikā no Klienta pieprasījuma saņemšanas. Klients apņemas izpildīt Aģentūras un Tūrisma operatora prasības attiecībā uz dokumentu noformēšanu un citas sapratīgas prasības, kas būtu nepieciešamas sūdzības vai pretenzijas izskatīšanai.

 

Kādā termiņā es varu pieteikt prasījumu par neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu?

Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu 2 (divu) gada laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iesniedzot prasījumu Aģentūrai un Tūrisma operatoram. 

Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
Pašizolācijas termiņš ir samazināts līdz 10 dienām | No 26. septembra pašizolācija ir nepieciešama, atgriežoties no visām ES valstīm | Starptautiskie pasažieru pārvadājumi no Latvijas netiek veikti ar: Andoru, Spāniju, Franciju, Čehiju un valstīm ārpus EU, izņemot Tunisiju, Kanādu, Gruziju, Japānu, Ruandu, Urugvaju, Dienvidkoreju, Austrāliju, Jaunzēlandi, Taizemi